fbpx
รวมแบบทดสอบที่จะทำให้รู้ว่าเราเป็นคนลักษณะแบบไหน (Personality Test)

[1.]MBTI ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ชุด [Source] [ClickforPicture] ซึ่งคงเป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดที่คุณเคยทำ เพราะคุณเป็นผู้รู้ “คำตอบที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง” ข้อสอบ 1 ชุด จะบอกถึง “ตัวอักษร” ที่สื่อถึงตัวคุณ โดยคุณจะต้องทำให้ครบทั้ง 4 ชุด (ตามลำดับ) เพื่อให้ได้ตัวอักษรเรียงกันทั้งหมด 4 ตัว ทำแบบทดสอบ MBTI คลิกที่นี่ ถ้าอ่าน Eng ได้ สามารถทำได้ ที่นี่ ผลที่คุณได้มีจำนวนกี่ % ของประชากรโลก นักวิเคราะห์ นักออกแบบ 2% ผญ 0.08% นักตรรกะ 3% ผู้บัญชาการ 3% นักโต้วาที…