fbpx
Starbucks ประกาศทดลองเก็บเงินค่าแก้วกาแฟเพิ่ม

Starbucks เริ่มตระหนักปริมาณขยะจากแก้วเคลือบพลาสติกในทุกเช้า จึงประกาศทดลองเก็บเงินค่าแก้วกาแฟเพิ่ม          แบรนด์กาแฟดังอย่าง Starbucks ทดลองเรียกเก็บค่าแก้วกาแฟเป็นเงิน 5 เพนนี หรือประมาณ 2 บาทไทย ส่งเสริมให้ลูกค้าพกพาแก้วกาแฟมาเอง เพื่อลดปริมาณขยะจากแก้วกาแฟในทุกๆ เช้า ทั้งนี้มีการประมาณแก้วกาแฟ Starbucks ในประเทศอังกฤษ ซึ่งกลายมาเป็นขยะถึง 2.5 พันล้านใบต่อปี ขณะที่อเมริกาสูงถึง 4 พันล้านใบต่อปี       สำหรับแก้วเครื่องดื่มร้อนของ Starbucks เป็นวัสดุกระดาษเคลือบพลาสติก ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกครั้งได้เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นช่วงเวลาต้อนรับวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มร้อนสุดโปรด จึงกลายมาเป็นขยะไร้ประโยชน์ที่ยากต่อการขจัดทิ้ง       แม้ในปัจจุบัน Starbucks จะมีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านำแก้วใบโปรดของตนมาใช้ แล้วลดราคาเครื่องดื่มลง แต่ยังเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น…