fbpx

Podcast

ชวนคุยเรื่องกฏหมายนายจ้าง ลูกจ้างกับพี่เบียร์

ชวนคุยเรื่องกฏหมายนายจ้าง ลูกจ้าง กับพี่เบียร์ จากกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายอเบอร์ -พนักงาน Office ต้องรู้อะไรบ้างในทางกฏหมาย -หากถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์อะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง -นายจ้างต้องรู้อะไรบ้าง หากจะต้องเลิกจ้างเนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ -บริษัทหยุดงาน แต่ไม่ได้ให้พนักงานออก ควรจ่ายค่าจ้างยังไง -มีหน่วยงานอะไรบ้างที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้จักเอาไว้ ชวนคุยเรื่องกฏหมายนายจ้าง ลูกจ้างกับพี่เบียร์ ตอน 2/2 -บัณฑิตจบใหม่ ควรรู้อะไรบ้างก่อนเริ่มทำงาน -นายจ้างบังคับลาออกต้องทำอย่างไร -นายจ้างต้องมีสวัสดิการอะไรบ้างให้กับลูกจ้าง -โดนสั่งหยุดงาน จ่ายเงินเดือนครึ่งนึง หรือไม่จ่ายเลย อะไรแบบนี้ น่าจะเรื่องสิทธิว่าเรียกร้องอะไรได้บ้าง -จะเริ่มงานใหม่แล้วโดนเลื่อนเริ่มงาน จะได้สิทธิ์อะไรไหม อย่าลืม Subscribe + กดกระดิ่ง ช่อง Sharing Citizen เพื่อติดตาม…

ทำความรู้จักกับ WakuWaku บริษัทที่ช่วยคนไทยหางานในบริษัทญี่ปุ่น

Sharing Citizen Podcast 02 : ทำความรู้จักกับ WakuWaku บริษัทที่ช่วยคนไทยหางานในบริษัทญี่ปุ่น Sharing Citizen พูดคุยกับคุณ มิกิ จาก WakuWaku  ใน Episode นี้พวกเราพูดคุยเรื่อง -หางานในบริษัทญี่ปุ่น -Work in Japan -มุมมองต่อบริษัทญี่ปุ่นของคนไทย -Trend ที่เริ่มอะลุ่มอล่วยในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น -คนหางานควรจะรู้อะไรบ้างก่อนสมัครงาน -ทำใน Corporate กับ Startup ต่างกันอย่างไร -WakuWaku Jobfair ปีนี้แตกต่างจากปีก่อน ๆ อย่างไร Episode นี้ 17 นาที FB…

Talk about work in Japanese company trend with K.Yojiro Koshi from WakuWaku

Sharing Citizen Podcast 01 : Talk about work in Japanese company trend with K.Yojiro Koshi from WakuWaku Sharing Citizen have a conversation with K.Yojiro Koshi about Japanese company workforce trend. We talk about -Japanese company trend in Thailand. -What kind…