fbpx
Panthipa
10 Articles0 Comments

รีวิว Search Inside Yourself

เคยไหม ที่รู้สึกว่า “ตัวเราเองใจลอย สับสน ไม่มีสมาธิ กังวลใจ ตัดสินใจไม่ถูก” ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเพียงใครคนหนึ่งบนโลกที่เราอยู่ แต่คนทั่วโลกก็ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน แม้กระทั่ง Google เองก็พยายาม ที่จะทำความเข้าใจ หาหนทางแก้ไขและทดลองกับพนักงานของในบริษัทของตน ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนทำให้รู้ว่า “เราจะรู้ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไร” จนเกิดมาเป็นคอร์ส Search Inside Yourself เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การมีความสุขที่แท้จริง คอร์ส Search Inside Yourself หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 6 ด้าน ได้แก่  Mindfulness Self-awareness Self-compassion Empathy Motivation Leadership  โดยเริ่มแรก Google…

สำรวจโลกภายในผ่านอุปลักษณ์ภูเขาน้ำแข็ง ของซาเทียร์ (Satir)

วันนี้ Sharing Citizen ขอเชิญชวนคุณมาทำความรู้จักกับโลกของจิตใจ หรือ “โลกภายใน” ผ่านโมเดลภูเขาน้ำแข็ง ที่จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกการทำงานของความคิด ความรู้สึก ความต้องการรวมไปถึงความคาดหวังที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา จากงาน “สำรวจโลกภายในผ่านอุปลักษณ์ภูเขาน้ำแข็ง” โดย คุณชัยยศ กระบวนกรผู้เชี่ยวขาญในศาสตร์ของซาเทียร์ โมเดลภูเขาน้ำแข็งของซาเทียร์ โครงสร้างของจิตใจนั้นประกอบไปด้วย สิ่งที่เราสัมผัสจากเหตุการณ์ (Event) : บนสุดของภูเขาน้ำแข็งที่เหตุได้ด้วยตา และหลายคนนำเหตุการณ์เหล่านั้นมาตีความด้วยความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป  ความรู้สึกที่เกิดขึ้น (Feeling) : สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา และส่งผลให้เราอารมณ์ สีหน้า ท่าทาง มุมมอง (Perception) : ความคิดหรือทิศทางการมองเหตุการณ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ ตีความ ประเมินผล และคาดการณ์ ซึ่งหากในการทำงานเราจะสื่อสารกันโดยทำความเข้าใจในเรื่องนี้จะทำให้การทำงานเราสมเหตุสมผล ความคาดหวัง (Expectation) …

ชวนคุณกลับมามองคุณค่าของตนเองผ่าน self-concept

จริงๆเเล้วตัวตนของเราเป็นแบบไหนกัน ? ถ้าไม่นับรวมร่างกายซึ่งเป็นสิ่งรูปธรรมเเละจับต้องได้ เเล้วอะไรกันเเน่ที่บอกว่า “เราเป็นเรา”  ในทางจิตวิทยามีคำศัพทย์ที่ใช้อธิบายสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นว่า self-concept หรือ อัตมโนทัศน์ อัตมโนทัศน์คือความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ การรับรู้และทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเองในทุกๆ ด้าน ซึ่งเกิดมาจากเรียนรู้และ ประสบการณ์ที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลต่อบุคคลิกภาพ และพฤติกกรมที่เป็นไปได้ในอนาคต หนึ่งในนักจิตวิทยาที่พยายามอธิบาย self-concept คือ Dr. Bruce A. Bracken เขาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของ self-concept ว่ามันประกอบด้วยมิติ 6 ด้านดังนี้ 1) คุณลักษณะด้านสังคม (Social) หมายถึง การประเมินตนเองเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ  เช่น การมีเพื่อนสนิทสักคนก็มากพอที่จะมีให้คุณมีมิติ social ที่สูงได้  2) คุณลักษณะด้านความสามารถ…

Self Awareness คืออะไรกันแน่นะ ?

เราไม่น่าทำตัวแบบนั้นเลย ? เคยไหม ที่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจ หลังจากที่คุณทำอะไรพลาดไปโดยที่ไม่ทันคิดหรือระวังตัว ในชีวิตประจำวัน เราพบเจอเหตุการณ์มากมาย ทำให้เราอาจไม่อยู่นสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดในการตัดสินใจหนึ่งๆ ดังนั้นการรู้ทันเเละเข้าใจสภาวะของตนเอง หรือ self-awareness จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจ ยอมรับ รวมไปถึงควบคุม บทบาทของตนองในสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อผู้อื่น โดยหลายบทความยกให้ self-awareness เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 Self-awareness คืออะไร  Self-awareness คือ  การตระหนักรู้ในตัวเอง รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร กระทำอะไรอยู่ ตลอดจนรู้ถึงสาเหตุที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมใน ณ ขณะนั้นเพื่อที่จะควบคุมการตอบสนองของตนเองที่กระทบต่อบุคคลอื่น  อ้างอิงจาก TASHA EURICH นักจิตวิทยาองค์กร เเละผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา self-awareness โดยเธอได้กล่าวว่า self-awareness นั้น…

เช็กสถานะคู่ของคุณ ผ่านสมการความรักของ Rusbult

ไปต่อหรือพอเเค่นี้ดีนะ ?  สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ความรักกำลังอิ่มตัวนั้น คำถามนี้ยังคงรอการตัดสินใจ เเต่การตัดสินใจที่ดี อย่างน้อยที่สุด ควรพิจารณาเหตุเเละปัจจัยที่ส่งผลถึงปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้  งานวิจัยจาก Rusbult เเละทีมในปี 1998 ได้นำเสนอ โมเดลการลงทุนในความสัมพันธ์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่ง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  1.) ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (Satisfaction Level)   2.)คุณภาพของตัวเลือก (Quality of alternatives)   3.)ปริมาณการลงทุนที่ลงไปก่อนหน้านี้ (Investment size)   โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับระดับของพันธะผูกพัน (Commitment Level)  ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการยึดมั่นในความสัมพันธ์ (Probability of Persistence) ดังสัมการ C =(S – A)…

งาน 6 แบบที่เราต้องจัดการในช่วงงานยุ่ง

“คุณพอมีเวลาสัก 30 นาทีหรือไม่” หากมีคนถามคำถามนี้กับคุณ หากคุณว่างจริงๆ หรือเต็มใจที่จะทำสิ่งนั้นคุณจะตอบว่า “มี” แต่หากคุณมีภารกิจในชีวิตประจำวันเต็มไปหมด ตั้งแต่เช้าจนเย็น ตารางงานหรือ Google Calendar ของคุณเต็มไปด้วยการนัดหมายมากมาย การที่คุณจะตอบว่า “มี” หรือ “ไม่มี” นั้น ขึ้นอยู่กับว่าภารกิจอื่นๆของคุณนั้นมีความจำเป็นหรือความสำคัญมากหรือน้อยกว่านัดหมายใหม่ที่เข้ามา บทความนี้อาจเป็นตัวช่วยให้คุณ บริหารจัดการตัวเองได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นได้ เพราะเราได้เขียนบทความนี้ขึ้นจาก Workshop “Time Management” ของคุณพริม มณีโชติ วิทยากรด้านการบริหารจัดการเวลานี่เอง คุณเคยตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองไหมว่า “เวลาของเรามีค่ามากน้อยแค่ไหน” แต่ไม่ว่าคำตอบจะมากหรือน้อยก็ตาม คุณจะรู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นมีค่า ก็ต่อเมื่อเราได้ทำกิจกรรมที่ตัวเราได้ให้คุณค่ากับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน เริ่มจากค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายในอาชีพและการทำงาน เป้าหมายด้านการเงินและความมั่นคง เป้าหมายด้านความรักความสัมพันธ์ เป้าหมายด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต…

5 ภาษารักเพื่อดูแลสัมพันธ์ภาพดีๆ

ในชีวิตประจำวันในช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจิตใจและความรู้สึกจะสำคัญน้อยลงจากความเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิด ตรงกันข้ามเทคโนโลยีได้พาเราไปเจอผู้คนมากมายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้สร้างบทสนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกัน  แต่ด้วยการที่เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากมาย ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร และมีความซับซ้อนหากยิ่งเป็นคนใกล้ชิด แต่ด้วยการใช้คำที่ผิดอาจทำให้รู้สึกน้อยใจได้ วันนี้เราเลยมาชวนค้นหาว่าแล้วเราควรเลือกวิธีการสื่อสารแบบใด จากงาน “Love & Align Language: ภาษา “สร้าง-ทำลาย” รักและสัมพันธ์ภาพ” โดยอาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ภาษาแห่งความสัมพันธ์   1. คำพูดยืนยัน (Word of affirmation)   หากคนในความสัมพันธ์ของเรานิยมรับความรักผ่านคำพูด ภาษารักที่เขาจะรับรู้ได้คือ การแสดงออกผ่านคำพูด ผ่านข้อความดีๆ ให้เขาได้รับฟัง เขาจะได้รับกำลังใจดีๆ และอาจแอบยิ้มเพราะข้อความได้ที่รับในวันนั้น   2. ภาษากาย (Physical Touch)   หากคนในความสัมพันธ์ของเรานิยมรับความรักผ่านสัมผัส…

จากคนไม่เก่งอังกฤษ กลายเป็นเพื่อนสนิทกับชาวต่างชาติ 7 ทวีป

เด็กไทยหลายคนมีอุปสรรคกับกำแพงการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเยอะมาก เพราะว่าในห้องเรียนเราแทบไม่ได้ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร แต่ใช้เมื่อถึงคาบเรียนภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ ที่ให้การบ้านไปท่องศัพท์ คัดลายมือ จดจำโครงสร้างของประโยคและการเรียงคำที่ถูกต้อง (Grammar) ฯลฯ ทำให้หลายคนรู้สึกท้อใจกับการเรียนภาษา รู้สึกว่าวิชาเรียนภาษายากเกินไป หรือจบไปก็ไม่ได้ใช้ ในทางกลับกัน เมื่อเราออกนอกห้องเรียน กลับมาดูหนัง ฟังเพลง ติดตามดาราที่ชอบ ซีรี่ย์โปรดของเรา ไม่ว่าคำศัพท์นั้นจะเป็นคำใหม่ หรือคำเฉพาะทาง เรากลับจดจำได้อย่างดี อีกทั้งเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนในประเทศนั้นๆได้ รวมไปถึงเรียนภาษาเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของคนในประเทศเหล่านั้น รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรืออยากเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจความเป็นอยู่ของเขา ทีมงานจึงขอนำเคล็ดลับดีๆในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆชาว Sharing Citizen ได้ติดตามกัน กับงาน “Easy English” โดย คุณติ๊ต่าง (คุณนิชาภา    พรหมประดิษฐ) จาก International Global Network…

BREAKING (down) News การสับข่าวให้ละเอียด เพราะความจริงมีมากกว่าที่เห็น

ข่าวปลอมเกิดจากอุปทานหมู่และคนที่รับสารไม่ได้ Research ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด จึงทำให้คนเข้าใจผิด ข่าวปลอมจึงกลายเป็นข่าวจริง เช่น ไมเคิล แจ็กสัน อยากเปลี่ยนสีผิวเพราะอยากเป็นคนผิวขาว (ข่าวปลอม) แต่ข่าวจริงคือ ไมเคิล แจ็กสัน เป็นโรคด่างขาวจึงต้องเปลี่ยนสีผิว ทำไมข่าวสร้างความรู้สึก? เพราะเราคิดว่าข่าวที่ถูกนำเสนอ “มาจากข้อเท็จจริง จึงต้องเป็นความจริง” (แต่มันอาจเป็นความจริงด้านเดียว) ทำอย่างไรให้เราไม่รู้สึกคล้อยตาม ตื่นตระหนกตามข่าวจนเกินเหตุ? สับครั้งที่ 1 สับเฮดไลน์ให้ออก หาว่า Heading line ประกอบด้วย TRUTH (ความจริงแท้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) หรือ REALITY (ความจริงที่ถูกเสริมแต่งขึ้นให้สนุกสนานและมีอารมณ์ร่วม) EX. เสือขย้ำกินคน สยองทับลานReality คือ ขย้ำ สยอง…

1A3P : เทคนิคดี ๆ ที่ทำให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า (1 Drink I Can Talk : Online)

หลังจากดำเนินโครงการ 1 Drink I Can Talk ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งแรก!! ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจึงขอนำเนื้อหาที่ประโยชน์ในการใช้ชีวิตระหว่างช่วงเคอร์ฟิว ให้เรามีชีวิตชีวาและมีความสุขกันมาฝาก กิจกรรม 1 Drink I Can Talk (Online) ที่ผ่านมา ทีมงานได้เชิญ คุณแก้ม จาก Understand มาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “Anti – COVID Depression” ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคซึมเศร้าในช่วง COVID-19  โดยคุณแก้ม นักศึกษาแพทยศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกจากทีมงาน UNDERSTAND  ได้มาแบ่งปันข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตัวง่าย ๆ โดยใช้ตัวย่อว่า “1A3P” ได้แก่ (Adaptive,…