fbpx
Self Awareness คืออะไรกันแน่นะ ?

เราไม่น่าทำตัวแบบนั้นเลย ? เคยไหม ที่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจ หลังจากที่คุณทำอะไรพลาดไปโดยที่ไม่ทันคิดหรือระวังตัว ในชีวิตประจำวัน เราพบเจอเหตุการณ์มากมาย ทำให้เราอาจไม่อยู่นสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดในการตัดสินใจหนึ่งๆ ดังนั้นการรู้ทันเเละเข้าใจสภาวะของตนเอง หรือ self-awareness จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจ ยอมรับ รวมไปถึงควบคุม บทบาทของตนองในสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อผู้อื่น โดยหลายบทความยกให้ self-awareness เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 Self-awareness คืออะไร  Self-awareness คือ  การตระหนักรู้ในตัวเอง รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร กระทำอะไรอยู่ ตลอดจนรู้ถึงสาเหตุที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมใน ณ ขณะนั้นเพื่อที่จะควบคุมการตอบสนองของตนเองที่กระทบต่อบุคคลอื่น  อ้างอิงจาก TASHA EURICH นักจิตวิทยาองค์กร เเละผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา self-awareness โดยเธอได้กล่าวว่า self-awareness นั้น…

เช็กสถานะคู่ของคุณ ผ่านสมการความรักของ Rusbult

ไปต่อหรือพอเเค่นี้ดีนะ ?  สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ความรักกำลังอิ่มตัวนั้น คำถามนี้ยังคงรอการตัดสินใจ เเต่การตัดสินใจที่ดี อย่างน้อยที่สุด ควรพิจารณาเหตุเเละปัจจัยที่ส่งผลถึงปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้  งานวิจัยจาก Rusbult เเละทีมในปี 1998 ได้นำเสนอ โมเดลการลงทุนในความสัมพันธ์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่ง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  1.) ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (Satisfaction Level)   2.)คุณภาพของตัวเลือก (Quality of alternatives)   3.)ปริมาณการลงทุนที่ลงไปก่อนหน้านี้ (Investment size)   โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับระดับของพันธะผูกพัน (Commitment Level)  ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการยึดมั่นในความสัมพันธ์ (Probability of Persistence) ดังสัมการ C =(S – A)…