fbpx
5 ภาษารักเพื่อดูแลสัมพันธ์ภาพดีๆ

ในชีวิตประจำวันในช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจิตใจและความรู้สึกจะสำคัญน้อยลงจากความเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิด ตรงกันข้ามเทคโนโลยีได้พาเราไปเจอผู้คนมากมายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้สร้างบทสนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกัน  แต่ด้วยการที่เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากมาย ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร และมีความซับซ้อนหากยิ่งเป็นคนใกล้ชิด แต่ด้วยการใช้คำที่ผิดอาจทำให้รู้สึกน้อยใจได้ วันนี้เราเลยมาชวนค้นหาว่าแล้วเราควรเลือกวิธีการสื่อสารแบบใด จากงาน “Love & Align Language: ภาษา “สร้าง-ทำลาย” รักและสัมพันธ์ภาพ” โดยอาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ภาษาแห่งความสัมพันธ์   1. คำพูดยืนยัน (Word of affirmation)   หากคนในความสัมพันธ์ของเรานิยมรับความรักผ่านคำพูด ภาษารักที่เขาจะรับรู้ได้คือ การแสดงออกผ่านคำพูด ผ่านข้อความดีๆ ให้เขาได้รับฟัง เขาจะได้รับกำลังใจดีๆ และอาจแอบยิ้มเพราะข้อความได้ที่รับในวันนั้น   2. ภาษากาย (Physical Touch)   หากคนในความสัมพันธ์ของเรานิยมรับความรักผ่านสัมผัส…