fbpx
BREAKING (down) News การสับข่าวให้ละเอียด เพราะความจริงมีมากกว่าที่เห็น

ข่าวปลอมเกิดจากอุปทานหมู่และคนที่รับสารไม่ได้ Research ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด จึงทำให้คนเข้าใจผิด ข่าวปลอมจึงกลายเป็นข่าวจริง เช่น ไมเคิล แจ็กสัน อยากเปลี่ยนสีผิวเพราะอยากเป็นคนผิวขาว (ข่าวปลอม) แต่ข่าวจริงคือ ไมเคิล แจ็กสัน เป็นโรคด่างขาวจึงต้องเปลี่ยนสีผิว ทำไมข่าวสร้างความรู้สึก? เพราะเราคิดว่าข่าวที่ถูกนำเสนอ “มาจากข้อเท็จจริง จึงต้องเป็นความจริง” (แต่มันอาจเป็นความจริงด้านเดียว) ทำอย่างไรให้เราไม่รู้สึกคล้อยตาม ตื่นตระหนกตามข่าวจนเกินเหตุ? สับครั้งที่ 1 สับเฮดไลน์ให้ออก หาว่า Heading line ประกอบด้วย TRUTH (ความจริงแท้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) หรือ REALITY (ความจริงที่ถูกเสริมแต่งขึ้นให้สนุกสนานและมีอารมณ์ร่วม) EX. เสือขย้ำกินคน สยองทับลานReality คือ ขย้ำ สยอง…