fbpx
Startup มีขั้นตอนการลงทุนยังไง?

วันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอนการระดมทุนของสตาร์ทอัพตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงเข้า IPO ใครสามารถลงทุนได้? ลงทุนได้เท่าไหร่? รวมไปถึงเป้าหมายของแต่ละขั้นตอน รับรองว่าคุณจะเข้าใจวิธีการนี้มากขึ้นอย่างแน่นอน 1. Idea stage คิดไอเดีย founder จ่าย 100% 2. Co-founder stage หา partner มาแบ่งงานและค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง 3. Seed round ได้เงินไม่เกิน 10 ล้านบาทจาก angel investors (กลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนด้วยเงินตัวเอง) ซึ่งก็มาจาก accredited investors (ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ซึ่งในกรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป และกรณีนิติบุคคลต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100…