fbpx
Ysetter Reality Hackathon 2 [Apply bf 12 June]

” YSetter Reality Hackathon 2 ” ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมเข้าแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น เชิงสร้างสรรค์  ด้วยโจทย์ ” Good Space By Sansiri ” พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท!! จาก Sansiri PLC ด้วยภาษา React, NodeJS, MongoDB ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 โดยรวมกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว เข้าร่วมคัดเลือกสัมภาษณ์รอบแรก…