fbpx
นำเสนอให้ชนะใจคนฟังด้วยสไลด์แค่ 10 หน้าเท่านั้น

เวลาที่ต้องนำเสนองาน เชื่อว่าใครหลายคนพยายามจะเก็บรายละเอียดให้ครบทุกเม็ด ใช้สไลด์เยอะขนาดไหนก็ได้ เน้นที่ปริมาณของข้อมูลมากกว่าคุณภาพ แต่จริงๆแล้วการนำเสนองานที่ดีโดยเฉพาะการ pitch ควรมีองค์ประกอบหลักดังนี้ มีจำนวนสไลด์ทั้งหมด 10 หน้า เพราะมนุษย์ธรรมดาๆคนหนึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ไม่เกิน 10 ประเด็นในหนึ่งการประชุม/การนำเสนอ และนักร่วมลงทุนก็เป็นคนธรรมดามากๆ ถ้าเราใช้มากกว่า 10 สไลด์เพื่ออธิบายการทำธุรกิจ เราอาจจบด้วยการไม่มีธุรกิจให้ทำ (แรงส์!) ใช้เวลาทั้งหมด 20 นาที แม้ว่าเราจะมีเวลา 1 ชม.ก็ตาม เผื่อเวลาสำหรับเปิดสไลด์ เชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ ถึงการติดตั้งจะราบรื่น ก็อาจมีคนที่มาสายหรือคนที่จะกลับก่อน ฉะนั้นเราต้องนำเสนอให้กระชับที่สุด และเหลือ 40 นาทีไว้สำหรับอย่างอื่นโดยเฉพาะการสนทนา ตัวอักษรขนาด 13 หรือมากกว่า คนส่วนใหญ่จะใช้ขนาด 10 พยายามอัดทุกตัวอักษรให้อยู่บนสไลด์ แล้วคนนำเสนอก็อ่านสไลด์ เมื่อผู้ฟังรู้ว่าเรากำลังอ่านสไลด์…